โปรแกรมบัญชี หรือ ซอฟต์แวร์บัญชี คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ เป็นแอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่ช่วยให้นักบัญชีสามารถทำบัญชีได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และแม่นยำขึ้น เช่น โปรแกรมบัญชีแบบติดตั้ง และ โปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์ โปรแกรมบัญชีมักใช้ในธุรกิจที่กำลังเติบโตเป็นตัวช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมหัวข้อเนื้อหา

ระบบฟังก์ชั่นการใช้งานของโปรแกรมบัญชี

 • ระบบขายที่ช่วยบันทึกรายการขายสินค้าหรือบริการ บันทึกใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และติดตามหนี้สิน
 • ระบบสั่งซื้อที่ช่วยบันทึกรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ใบเสร็จรับเงิน ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ และติดตามเจ้าหนี้
 • ระบบสินค้าคงคลังช่วยควบคุมสินค้าคงคลัง คำนวณต้นทุนสินค้า คำนวณกำไรขั้นต้น และติดตามสินค้าคงคลัง
 • ระบบลูกหนี้ ช่วยติดตามหนี้สินจากลูกค้า แจ้งเตือนลูกหนี้ที่ค้างชำระ และจัดการหนี้เสีย
 • ระบบเจ้าหนี้ ช่วยติดตามเจ้าหนี้ แจ้งเตือนเจ้าหนี้ที่ครบกำหนดชำระ และจัดการหนี้สิน
 • บัญชีแยกประเภทบันทึกรายการธุรกรรมต่างๆ ที่ช่วยแยกตามประเภทบัญชี เช่น บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ ฯลฯ
 • รายงานต่างๆ ช่วยจัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล ทดลองบัญชี ฯลฯ

เปรียบเทียบ 9 โปรแกรมบัญชี น่าใช้งานและยอดนิยมที่สุด

1. โปรแกรมบัญชี Money Manager Ex

Money Manager Ex เป็นโปรแกรมจัดการการเงินส่วนบุคคลฟรี ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการติดตามรายรับ รายจ่าย บันทึกรายการธุรกรรมต่างๆ ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสถานะทางการเงินของคุณ เปรียบเสมือนโปรแกรมบัญชีส่วนตัว

จุดเด่น

 • ใช้งานฟรี – ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ใช้งานง่าย – รองรับหลายภาษา หน้าตาโปรแกรมเรียบง่าย ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย
 • ฟังก์ชั่นครบครัน– รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั่วไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://moneymanagerex.org/


2. โปรแกรมบัญชี Business Plus

Business Plus เป็นระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) หรือ ระบบบริหารทรัพยากร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

 • ฟังก์ชั่นครบครัน – Business Plus ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การขาย การซื้อ สินค้าคงคลัง การผลิต บัญชี ภาษี ไปจนถึง CRM ช่วยให้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเดียว
 • ใช้งานง่าย – รองรับหลายภาษา หน้าตาโปรแกรมเรียบง่าย ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย
 • ปรับแต่งได้ – สามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของผู้ใช้งาน
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ – รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง POS เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ด

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://www.businessplus.co.th/


3. โปรแกรมบัญชี FlowAccount

FlowAccount เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจและนักบัญชีทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย ช่วยให้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างครบวงจร

จุดเด่น

 • ปลอดภัย – มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ปกป้องข้อมูลธุรกิจของผู้ใช้งาน
 • ราคาประหยัด – มีราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจทุกขนาด
 • ใช้งานง่าย – รองรับภาษาไทย หน้าจอโปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานง่าย

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://flowaccount.com/


4. โปรแกรมบัญชี AccCloud

AccCloud เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์แบบครบวงจร (ERP) ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาด บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย รองรับการใช้งานแบบ Cloud

จุดเด่น

 • ฟังก์ชั่นครบครัน – การทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การขาย การซื้อ สินค้าคงคลัง การผลิต บัญชี ภาษี ไปจนถึง CRM ช่วยให้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างครบวงจรในระบบเดียว
 • ราคาประหยัด – มีราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจทุกขนาด
 • ชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ – AccCloud สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ ระบบขนส่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://acccloud.tech/


5. โปรแกรมบัญชี Express

Express หรือที่รู้จักกันในชื่อ เอ็กซ์เพรส ภายใต้ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Accounting Software) มีราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รองรับภาษาไทย หน้าจอโปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับ

จุดเด่น

 • เชื่อถือได้ – เพราะเป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในประเทศไทย มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ราย
 • ใช้งานง่าย – รองรับภาษาไทย หน้าจอโปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานง่าย
 • ฟังก์ชั่นครบครัน – ครอบคลุมฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การขาย การซื้อ สินค้าคงคลัง บัญชี ภาษี ไปจนถึง Payroll CRM

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://www.cdgs.co.th/


6. โปรแกรมบัญชี PEAK

เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Accounting Software as a Service) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาด บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาโปรแกรมบัญชี PEAK มีให้บริการหลายแพ็กเกจ ราคาขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งานจำนวนผู้ใช้งาน

จุดเด่น

 • ครอบคลุมธุรกิจ – ธุรกิจขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดใหญ่, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง, ธุรกิจบริการ, ผู้ประกอบการ, อิสระฟรีแลนซ์
 • ใช้งานง่าย – รองรับภาษาไทย หน้าจอโปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานง่าย

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://peakaccount.com/


7. โปรแกรมบัญชี QuickBooks

QuickBooks เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Accounting Software) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) มีระบบ AI อัจฉริยะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

 • เชื่อถือได้ – ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก มีผู้ใช้งานมากกว่า 6 ล้านราย
 • รองรับภาษาไทย – มีเวอร์ชันภาษาไทย รองรับการใช้งานในประเทศไทย
 • องรับการใช้งานบนมือถือ – มีแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้ตลอดเวลา

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://quickbooks.intuit.com/global/th/


8. โปรแกรมบัญชี Accrevo X

Accrevo X เป็นแพลตฟอร์มบัญชีดิจิทัลบนระบบคลาวด์ (Accounting Intelligence Platform) ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) รวมถึงสำนักงานบัญชี ให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการเอกสารทางบัญชี ติดตามการเงิน และบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

จุดเด่น

 • ใช้งานง่าย – Accrevo ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับ รองรับภาษาไทย หน้าจอโปรแกรมออกแบบมาให้เข้าใจง่าย
 • ฟังก์ชั่นครบครัน – ครอบคลุมฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ไปจนถึง การปิดงบการเงิน การคำนวณภาษี เชื่อมต่อกับธนาคาร และฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://www.accrevo.com/


9. โปรแกรมบัญชี SMEMOVE

SMEMOVE เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูป (Cloud Accounting Software) ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถจัดการออเดอร์ ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ติดตามสต็อกสินค้า และวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

 • ใช้งานง่าย – ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับ รองรับภาษาไทย หน้าจอโปรแกรมออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน เข้าใจง่าย

สอบถามรายละเอียดได้ที่: https://smemove.com/


แนะนำ 6 เคล็ดลับ เลือกใช้บริการโปรแกรมบัญชี เบื้องต้นสำหรับมือใหม่

1. วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจ

ควรวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจ ว่ามีรูปแบบการดำเนินงานอย่างไร มีสินค้าหรือบริการประเภทไหน มีจำนวนธุรกรรมต่อวันหรือต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ มีพนักงานกี่คน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถจำกัดขอบเขตของโปรแกรมที่เหมาะสม

2. ฟังก์ชั่นการใช้งานเหมาะสมกับธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีแต่ละโปรแกรมมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกัน ควรเลือกโปรแกรมที่มีฟังก์ชั่นครบครัน ตรงกับความต้องการของธุรกิจ เช่น โปรแกรมบางตัวมีฟังก์ชั่นจัดการสินค้าคงคลัง โปรแกรมบางตัวมีฟังก์ชั่น Payroll โปรแกรมบางตัวมีฟังก์ชั่นเชื่อมต่อกับระบบ POS

3. การใช้งาน ต้องง่ายและครบครัน

โปรแกรมบัญชีควรใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องใช้เวลานานในการฝึกอบรม

4. ราคาหรืออัตราค่าบริการ

โปรแกรมบัญชีแต่ละโปรแกรมมีราคาหรืออัตราค่าบริการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งาน จำนวนผู้ใช้งาน ควรเลือกโปรแกรมที่มีบริการหลังการขายที่ดี มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหา

5. บริการหลังการขายที่ดี

การบริการที่ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ควรเลือกโปรแกรมที่มีบริการหลังการขายที่ดี มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหา

6. รีวิวจากผู้ใช้งาน

ควรอ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริง หรือทดลองใช้งานแบบฟรีไปก่อน เพื่อให้คุ้นชินกับเครื่องมือ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้งานต่อในอนาคต

โปรแกรมบัญชีแต่ละโปรแกรมมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจควรวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจก่อนตัดสินใจเลือกโปรแกรมบัญชี หรือเปรียบเทียบราคาและฟังก์ชั่นของโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมก่อนตัดสินใจ ที่มีความน่าเชื่อถือ