Google Pigeon Update-01

Google Pigeon Update หน้าที่และความสำคัญต่อด้านธุรกิจ

เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2014 โดยการอัพเดทของ Google Pigeon มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดอันดับของการค้นหารายชื่อร้านหรือธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า หรือสถานที่ให้บริการที่ผู้ต้องการให้การค...

Google Algorithm FRED-01

รู้จักกับการอัพเดต Google Algorithm FRED  

Google Algorithm Fred  คือ ค้นหาที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน้อยที่ไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ เน้นการสร้างรายได้บนหน้าเว็บไซต์ที่มากเกินไป การอัปเดตไม่ได้รับการยืนยันจาก Google ถึงการเปิดเ...

Google Possum Algorithm-1

ทำความรู้จักกับอัลกอริทึม Google Possum Algorithm

Possum Algorithm คือ การค้นหาชื่อร้านในท้องถิ่นนั้น ๆ ถึงร้านค้า ธุรกิจที่มีหน้าร้านมีการแสดงผลการค้นหาในหน้าของ Google ซึ่งการแสดงผลนี้ไม่มีทับซ้อนกับเว็บไซต์อื่นแต่เป็นการแสดงผลที่ผู้ใช้ต้อง...

ฝากรูป