อัลกอริทึมอัพเดท SEO และการเปลี่ยนแปลงของ Search Engine Algorithm

Google BERT Update การอัปเดตครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี ส่งผลต่อการค้นหา 10 %

BERT algorithm Google BERT ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2019 Google ประกาศนี่ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา  BERT (เบิร์ต) เป็น Natural Language Processing (NLP) ...

หน้าที่ของ Google Penguin และ Google Panda

ความแตกต่างระหว่างหน้าที่ของ Google Penguin และ Google Panda

ความแตกต่างระหว่าง Google Panda และ Google Penguin Google Panda เป็นการเน้นคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาเมื่อนึกถึงการทำงานของ Google Panda ให้นึกถึงเนื้อหาของเว็บ...

Google Pirate Algorithm

ทำความรู้จักกับอัลกอริทึมและผลกระทบต่อเว็บไซต์ของ Google Pirate Algorithm

Google Pirate Algorithm คือ การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์  เช่น เนื้อหา คอนเท้นท์  วีดีโอ ภาพยนตร์ ฯลฯ ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ลงบนเว็บไซต์เป็นอัลกอริทึมที่สามารถลดอันดับเว็บไซต์ที่...

การอัปเดต Google Penguin 1.0-4.0

การอัพเดท Google Penguin Algorithm ตั้งแต่ปี 2012-2016

Google Penguin Algorithm เปิดตัวขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2012 การทำงานหลักของแพนกวินเพื่อคัดกรองและสแปมลิงค์เว็บไซต์ที่ไม่มีคุณภาพ ต่อการทำอันดับบนการค้นหาของ Google และการอัปเดตล่าสุดของ Pengiun...

12 Google Algorithm update

การอัปเดตของ 12 Algorithm ต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับบน Google

Algorithm Google เปรียบเทียบการทำงานเหมือนแมงมุมที่เข้าเก็บข้อมูลและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพและตรงกับคำค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งานและกำจัดลิงค์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีความสอดคล้อ...

Google RankBrain Algorithm

Google RankBrain Algorithm กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

Google RankBrain Algorithm คือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่เปิดตัวออกมาเมื่อปี 2015 อย่างเป็นทางการซึ่ง Matt Cutts ของ Google ได้กล่าวไว้ว่า RankBrain เป็นการออกแบบเพื่อความเข้าใจความหมายระหว่างคำของผู้ใ...

Google Mobile Friendly Update

การอัพเดทเกี่ยวกับ Google Mobile Friendly การใช้งานเว็บบนมือถือ

Google Moile Friendly Update อัปเดตเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2015 เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานบนหน้าจอมือถือเคลื่อนที่ ในการค้นหา Google บนหน้าจอโทรศัพท์ พื้นที่การค้นหาสิ่งที่  Google เรียกว่า mobile...

Google Hummingbird

ความเป็นมาและหน้าที่ของ Google Hummingbird Algorithm

Google Hummingbird Algorithm เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2013 วัตถุประสงค์ คือ การแสดงผลค้นหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดโดยให้เข้าใจถึงความหมายในการค้นหาของผู้ใช้บน Google ซึ่งจะมีความแตกต่างจากอ...

Google Panda Update

ที่มาและการอัพเดทของ Google Panda Algorithm ตั้งแต่ปี 2011-ปัจจุบัน

Google Panda Update คือ กำจัดเว็บไซต์ที่เนื้อหาเชิงการคัดลอก หรือมีบทความน้อย, ทำเนื้อหาซ้ำ, จำนวนคำหลัก, เว็บไซต์ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น เพื่อเพิ่มอันดับให้กับเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและลดอันดับเว็บไซ...

Google Pigeon Update-01

Google Pigeon Update หน้าที่และความสำคัญต่อด้านธุรกิจ

เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2014 โดยการอัพเดทของ Google Pigeon มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดอันดับของการค้นหารายชื่อร้านหรือธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า หรือสถานที่ให้บริการที่ผู้ต้องการให้การค...

ฝากรูป