ที่มาและการอัพเดทของ Google Panda Algorithm ตั้งแต่ปี 2011-ปัจจุบัน

Google Panda Update คือ กำจัดเว็บไซต์ที่เนื้อหาเชิงการคัดลอก หรือมีบทความน้อย, ทำเนื้อหาซ้ำ, จำนวนคำหลัก, เว็บไซต์ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น เพื่อเพิ่มอันดับให้กับเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและลดอันดับเว็บไซต์ที่ไม่มีคุณภาพ เปิดตัวเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2011  

เมื่อเว็บไซต์ถูกระงับไม่ให้แสดงผลในการค้นหาจาก Google การแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นไปได้ค่อนข้างยาก สิ่งที่ทำได้คือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้มีคุณภาพให้ดีขึ้น และรอการติดอันดับใหม่อีกครั้ง

การหลีกเลี่ยงการติด Google Panda

 • แก้เนื้อหาที่ซ้ำหรือเป็นทำให้บทความเป็น 100%
 • ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพและมีประโยชน์
 • ตรวจสอบคำค้นหาว่าเป็นคำที่นิยมค้นหาหรือไม่

การอัพเดทของ Google Panda Algorithm

Google Panda 1.0 (#1)  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2011 ปรับการจัดอันดับเว็บไซต์ที่ไม่มีคุณภาพ จำนวนที่มีจำนวนเนื้อหาน้อยกำจัดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบาง น้อยหรือส่งผลไม่ดีต่อการจัดอันดับในการเผยแพร่ซึ่งการเปิดตัวของ เจ้า Panda นี้ทำให้หลายเว็บไซต์ได้รับผลกระทบสูงมากซึ่งในขณะนั้นผู้ที่ทำเว็บไซต์จะทราบกันดีว่าได้รับผลกระทบการเข้าขมเว็บไซต์ที่น้อยลง ซึ่งได้กล่าวในโพสต์ของ G+ ในคำสั้น ๆ ว่า “หมดโอกาส”ต่อการแสดงผล ซึ่งมีผลกระทบต่อการค้นหาภาษาอังกฤษ 1% 

Google Panda 2.0 (#2) วันที่ 11 เมษายน 2011 การเปลี่ยนแปลงอัลกอริทมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเนื้อหาต่ำหรือแสดงผลไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ค้นหา การค้นหาของภาษาอังกฤษได้รับผลกระทบในการอัปเดตครั้งนี้ 2% ในสหรัฐอเมริกา 

 • Google Panda 2.1 (#3)  วันที่ 10 พฤษภาคม 2011 มีผลกระทบต่อการค้นหาเพียงเล็กน้อย ซึ่งน้อยกว่าการอัพเดทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
 • Google Panda 2.2 (#4) วันที่ 16 มิถุนายน 2011 ปรับปรุงการค้นหาการเผยแพร่เนื้อหาที่ทำการคัดลอกมาจากเว็บอื่นหรือเว็บต้นฉบับ 
 • Google Panda 2.3 (#5) วันที่ 23 กรกฎาคม 2011 Google แบ่งความแตกต่างระหว่างเว็บที่มีคุณภาพและเว็บที่มีคุณภาพต่ำในการจัดอันดับ
 • Google Panda 2.4 (#6) วันที่ 12 สิงหาคม 2011 ปรับปรุงเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งได้รับผลกระทบต่อการค้นหา 6-9%
 • Google Panda 2.5 (#7) วันที่ 28 กันยายน 2011 การอัพเดทครั้งนี้ทาง Google ไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไรมากเพียงแต่เป็นการปรับปรุงซ้ำอีกครั้ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงของอัลกอลิทึมเพื่อมุ่งเน้นการค้นหาที่ดีและมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น 

Google Panda  3.0  (#8) วันที่ 19 ตุลาคม 2011 Google ได้เพิ่มสัญญาณใน Panda Algorithm มีผลกระทบต่อการค้นหา 2%

 • Google Panda  3.1 (#9) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2011  หลังจาก Panda 2.5 Google มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยในการค้นหา 1%  เพื่อต้องการที่จะค้นหาผลลัพท์ที่ดีต่อผู้ค้นหา
 • Google Pand3.2 (#10)  วันที่ 18 มกราคม 2012 Google ได้ยืนยันแล้วว่าสิ่งที่กิดขึ้นนั้นเป็นการรีเฟรชข้อมูล
 • Google Panda  3.3 (#11)วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 ผ่านไป 3 วันกับการอัพเดท Panda ในการครบรอบ 1 ปี  Google ได้เปิดเผย post-flux หรือ การอัพเดทบทความใหม่ ๆ อยู่ตลอด
 • Google Panda  3.4 (#12)  วันที่ 23 มีนาคม 2012 ในช่วงเวลานี้ Google ได้เริ่มดึงข้อความจากทวิตเตอร์มาแสดงผล ซึ่งมีผลกระทบค้นหา 1.6% (ซึ่งการอัพเดทครั้งนี้ดูจะมีปัญหาจึงได้ถูกยกเลิกไปและมีการ index อีกครั้งในปี 2015 ที่มีการแสดงผลโพสต์ในทวิตเตอร์ในหน้าการค้นหาบน Google)
 • Google Panda  3.5 (#13)  วันที่ 19 มษายน 2012 เปิดเผยการอัพเดทข้อมูลของ Panda ในการภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่ยากมากขึ้นในการประมวลผลแต่การอัพเดทเกิดขึ้นเป็นประจำ
 • Google Panda  3.6  (#14) วันที่ 27 เมษายน 2012 ผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์หลังจาก Panda 3.5 Google อัพเดทอีกครั้งแต่ไม่มีผลกระทบมากนัก
 • Google Panda  3.7 (#15) วันที่ 9 มิถุนายน 2012 การรีเฟรชข้อมูลได้แนะนำเครื่องมือการจัดอันดับที่มากกว่า ยากและมีผลกระทบมากกว่าการอัพเดทในทุกครั้งที่ผ่านมาผลกระทบต่อการค้นหา 1%
 • Google Panda  3.8 (#16) วันที่ 25 มิถุนายน 2012  อัพเดทข้อมูลแต่น้อยกว่า Panda 3.7
 • Google Panda  3.9 (#17) วันที่ 24 กรกฎาคม 2012 ยังไม่มีข้อมูลการอัพเดท
 • Google Panda  3.9.1  (#18) วันที่ 20 สิงหาคม 2012 การอัพเดทครั้งนี้ถูกปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
 • Google Panda  3.9.2 (#19) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012  ยังไม่มีข้อมูลการอัพเดท
 • Google Panda 20 (#20) วันที่ 27 กันยายน 2012 มีผลต่อการค้นหาภาษาอังกฤษ 2.4%
 • Google Panda 21 (#21) วันที่  5 พฤศจิกายน 2012 มีผลต่อการค้นหา 1.1%
 • Google Panda 22 (#22) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2012  มีผลต่อการค้นหา 0.8%
 • Google Panda 23  (#23) วันที่  21 ธันวาคม 2012 มีผลต่อการค้นหา 1.3%
 • Google Panda 24 (#24)  วันที่ 22 มกราคม 2013 มีผลต่อการค้นหา 1.2%
 • Google Panda 25 (#25) วันที่ 25 มีนามคม 2013 ไม่มีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงในการอัพเดทครั้งนี้
 • Google Panda 26 (#26) วันที่ 18 กรกฎาคม 2013 ได้ยืนยันการอัพเดท

Google Panda  4.0 (#27)  วันที่ 20 พฤษภาคม 2014  การอัพเดทครั้งนี้ได้รับผลกระทบต่อการค้นหา 7.5% โดยให้ข้อมูลกับสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เชื่อว่านี่คือการอัพเดท Panda Algorithm ไม่ใช่เพียงแต่การรีเฟรชข้อมูลใหม่เท่านั้น

Google Panda  4.1 (#28)  วันที่ 25 กันยายน  2014 ปกติแล้วการอัพเดทอื่น ๆ มีผลกระทบต่อการค้นหา 3-5% ซึ่งไม่ได้รวมกับการเปลี่ยนแปลงของ Algorithm Panda ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการโจมตีหรือการขีดกั้นเว็บไซต์

Google Panda  4.2  (#29)  วันที่ 18 กรกฎาคม 2015 มีผลกระทบต่อการค้นหา 2-3% Google เปิดเผยว่าการรีเฟรชแพนด้าต้องการเริ่มขีดกั้นแต่ต้องใช้เวลานานเป็นเดือน

ทาง Google ได้ยืนยันแล้วว่าใจความสำคัญของ Google Panda จะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของ Google Panda ในช่วงที่ผ่านมากับการกำจัดหรือปิดโอกาสเว็บนั้นแต่อีกเหตุผลที่ Panda ได้กล่าวไว้คือ การไม่พบกับคำตอบหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ หลังจากอัพเดทแต่อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่ Google Panda ต้องการแสดงผลเพียงแต่ไม่ได้หมายความว่าการแสดงผลจะได้ตามเวลาจริง

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]