Google BERT Update การอัปเดตครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี ส่งผลต่อการค้นหา 10 %

BERT algorithmGoogle BERT ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2019Google ประกาศนี่ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา BERT (เบิร์ต) เป็น Natural Language Processing (NLP) ได้...

ฝากรูป