Google Pigeon

Google Pigeon Update-01

Google Pigeon Update หน้าที่และความสำคัญต่อด้านธุรกิจ

เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2014 โดยการอัพเดทของ Google Pigeon มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดอันดับของการค้นหารายชื่อร้านหรือธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า หรือสถานที่ให้บริการที่ผู้ต้องการให้การค...