Google Penguin

หน้าที่ของ Google Penguin และ Google Panda

ความแตกต่างระหว่างหน้าที่ของ Google Penguin และ Google Panda

ความแตกต่างระหว่าง Google Panda และ Google Penguin Google Panda เป็นการเน้นคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาเมื่อนึกถึงการทำงานของ Google Panda ให้นึกถึงเนื้อหาของเว็บ...

การอัปเดต Google Penguin 1.0-4.0

การอัพเดท Google Penguin Algorithm ตั้งแต่ปี 2012-2016

Google Penguin Algorithm เปิดตัวขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2012 การทำงานหลักของแพนกวินเพื่อคัดกรองและสแปมลิงค์เว็บไซต์ที่ไม่มีคุณภาพ ต่อการทำอันดับบนการค้นหาของ Google และการอัปเดตล่าสุดของ Pengiun...

ฝากรูป