Google Hummingbird

ความเป็นมาและหน้าที่ของ Google Hummingbird Algorithm

Google Hummingbird Algorithm เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2013 วัตถุประสงค์ คือ การแสดงผลค้นหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดโดยให้เข้าใจถึงความหมายในการค้นหาของผู้ใช้บน Google ซึ่งจะมีความแตกต่างจากอ...

ฝากรูป