Google FRED

Google Algorithm FRED-01

รู้จักกับการอัพเดต Google Algorithm FRED  

Google Algorithm Fred  คือ ค้นหาที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน้อยที่ไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ เน้นการสร้างรายได้บนหน้าเว็บไซต์ที่มากเกินไป การอัปเดตไม่ได้รับการยืนยันจาก Google ถึงการเปิดเ...

ฝากรูป