Google RankBrain Algorithm

Google RankBrain Algorithm คือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่เปิดตัวออกมาเมื่อปี 2015 อย่างเป็นทางการซึ่ง Matt Cutts ของ Google ได้กล่าวไว้ว่า RankBrain เป็นการออกแบบเพื่อความเข้าใจความหมายระหว่างคำของผู้ใช้หรือประเภทที่พวกเขากำลังค้นหา ถูกปล่อยออกมาจาก Google เพื่อช่วยในเรื่องการค้นหาคำสั้น ๆ เพื่อจัดแยกประเภทการเรียนรู้การทำงานของ Google และการเรียนรู้จากข้อมูลที่พบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการค้นหาอย่างมากในช่วงเวลานั้น

ขณะนี้ Rankbrain ของ Google ได้ให้ระบบ AI ทำการปรับแต่งการค้นหาได้โดยทันที เมื่อไรที่คุณใช้การค้นหาจากคีย์เวิร์ดสั้น ๆ จะสังเกตได้ว่าคีย์เวิร์ดนั้นอยู่ในข้อความที่แสดงผลบนหน้า Google หรือคำถามที่กูเกิ้ลไม่เคยได้พบเจอมาก่อนหรือถูกถามขึ้นเป็นประจำ AI จะช่วยให้การาผลลัพธ์ของคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

Rank Brain จัดเป็นส่วนสำคัญของการจัดอันดับ ของ Google 

  1. คำหลักหรือคีย์เวิร์ด
  2. จำนวนลิงก์
  3. RankBrain

จะเห็นได้ว่าส่วนสำคัญสำหรับการจัดอันดับบนกูเกิ้ล RankBrain เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำอันดับได้ดีขึ้นมามาก เฉพาะนั้นหากต้องการทำอันดับได้ดีสิ่งที่ต้องมีคือการมีคีย์เวิร์ด เนื้อหาที่ดีและมีคุณภาพให้เหมาะสมและสมบูรณ์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด

จุดมุ่งหมายการใส่ Keyword ของ Rank Brain

ก่อนหน้านี้การค้นหา ในคำที่ยาวหรือเป็นรูปประโยคนั้นจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในวันนี้ การสร้างคอนเท้นท์ที่มีความแตกต่างแต่การเขียนที่มีเนื้อหาใกล้เคียงมากที่สุดเป็นสิ่งที่ Google จะนำมาแสดงผล จากแนวคิดของ RankBrain ทำให้เห็นว่าคำค้นหาที่มีความยาวจะถูกจัดแสดงเป็นกลุ่มคำ แทนซึ่งเมื่อรวมแล้วเป็นการแสดงผลออกมาตามความต้องการของผู้ใช้ได้จริง นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและการค้นหาคำหลักที่มีความยาวนั้นจะใช้ไม่ได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

สิ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Keyword สำหรับ RankBrain ได้คือ

  • ปรับปรุงการเขียนที่ดีและสมบูรณ์
  • เคล็ดลับการทำ SEO  ที่ดีที่สุด
  • ปรับปรุง On-Page SEO 
  • ใช้เครื่องมือสำหรับการทำอันดับที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ SEO
  • การค้นหาคำหลักสำหรับ RankBrain

การทำงานของ RankBrain เป็นส่วนช่วยการค้นหาในสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการทราบ ในสิ่งที่ค้นหาได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ สิ่งนี้สามารถค้นหาได้ทุกภาษาและ RankBrain ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของ Hmmingbrid Algorithm ที่ทำหน้าที่แสดงผลการค้นหาผลลัพท์ที่ดีได้เช่นกันทั้งนี้

[yasr_overall_rating]