ร้านหลงเขาแม่กำปอง

[รีวิว] พักกายพักใจไปใช้ชีวิต 3 คืน 4 วัน ที่หมู่บ้าน แม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ แม่กำปอง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก (ถึงเล็กมาก) ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางเพียง 50 กิโลเมตร (โดยประมาณ) ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ออน จ.เ...