การอัพเดท Google Penguin Algorithm ตั้งแต่ปี 2012-2016

Google Penguin Algorithm เปิดตัวขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2012 การทำงานหลักของแพนกวินเพื่อคัดกรองและสแปมลิงค์เว็บไซต์ที่ไม่มีคุณภาพ ต่อการทำอันดับบนการค้นหาของ Google และการอัปเดตล่าสุดของ Pengiun ไม่มีประเทศไหน ภาษาไหน ที่จะสามารถหลีกเลี่ยงหรือหนี Penguin Algorithm ได้เพราะ Google ได้อัปเดตการทำงานที่สามารถใช้งานได้กับทุกภาษาแล้ว

Our Score

การอัปเดต Algorithm Penguin ทั้ง 7 ครั้ง

Penguin 1:  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2012 มุ่งเน้นการทำ SEO ที่มีคุณภาพ
Penguin 2:  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2012 ตั้งค่าข้อมูลของ Webmaster ใหม่ กระทบต่อการทำงานของ Pengiun 1
Penguin 3:  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2012 การค้นหาภาษาอังกฤษ  0.3% ,ภาษาสเปน  0.4%, อิตาลี  0.3%, และ 0.4% ฝรั่งเศส ได้รับผลกระทบต่อการค้นหา
Penguin 4:  (Penguin 2.0) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2013 ได้เพิ่มรายงานการสแปมและรายงานผลต่อผู้ใช้เว็บไซต์
Penguin 5:  (Penguin 2.1) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เป็นการอัปเดตข้อมูล Penguin 2.0 อีกครั้งเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ Penguin 2.0 เว็บไซต์ที่โดนสแปมจะสามารถกู้คืนได้หากเว็บนั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
Penguin 6:  (Penguin 3.0) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2014  ช่วยให้เว็บไซต์สามารถกู้คืนจากการอัปเดตของ Penguin ก่อนหน้านี้ซึ่งได้กำหนดข้อมูลของลิงก์และลดระดับเว็บไซต์ที่มีลิงค์คุณภาพต่ำ
Penguin 7:  (Penguin 4.0) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2016 Google Penguin 4.0 Real time และมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Penguin 4.0

  1. Penguin รีเฟรชข้อมูล รวบรวมข้อมูลเพื่อทำดัชนีใหม่แบบเรียลไทม์หรือที่เรียกว่าการประมวลผลโดยทันที
  2. ลดการสแปมและการปรับอันดับของหน้าเว็บสายดำและสายเทาที่มีผลกระทบต่อการจัดอันดับเว็บไซต์อื่น

หลังจากมีการอัปเดต Penguin 4.0 ล่าสุด นี้ทำให้ Google ทำงานตรวจสอบได้เร็วและละเอียดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การทำเว็บที่ดีควรมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ค้นหาถูกต้องตามหลักของ SEO เว็บไซต์ของคุณก็จะถูกจัดอันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ดีได้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]