กลยุทธ์ SEO กับเทคนิคใหม่ SEO ที่มีชื่อเรียกว่า SnoopSEO คืออะไร ?

SNOOPSEO (สนูปเอสอีโอ) คือกลยุทธ์ SEO อย่างหนึ่งที่ถูกใช้เรียกโดยผมเอง เป็นคำที่ไม่มีความหมายแบบโดยตรงในศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่หากลองแปลคำว่า SNOOP ความหมายตามพจนานุกรมบน Google Translate จะมีความหมายว่า “การสอดส่อง” หรือ “การสอดแนม” เมื่อนำมารวมกับคำว่า SEO ผมก็เลยให้ความหมายมันไปว่า เป็นวิธีการในการสอดส่องว่าคู่แข่งเราใช้กลยุทธ์ในการทำ SEO / Backlink และ Content อย่างไรบ้าง เพื่อนำมาปรับและประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของเราอย่างถูกวิธี และทำให้ดียิ่งขึ้นกว่า

แนวทางของกลยุทธ์ SnoopSEO ที่ผมมักใช้สอดส่องทุกครั้ง

  1. ประเมินและแกะรอย Onpage เพื่อวิเคราะห์ดูลักษณะหรือรูปแบบการทำหน้าเว็บและโครงสร้างต่างๆ
  2. เปรียบเทียบเนื้อหาและจำนวนที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บของเราเองและคู่แข่ง
  3. ตรวจสอบปริมาณ Backlinks คู่แข่ง และประเภทของลิ้งค์ที่ใช้
  4. ตรวจสอบค่า Domain Age / Domain Authority / Page Authority
  5. เช็คคะแนน PageSpeed ความเร็วต่างๆ
  6. รูปแบบการใช้งาน Title / Description / H1-H6 / ALT ของรูป ฯลฯ
  7. วิเคราะห์ Offpage หรือ Backlink ผ่าน Ahrefs
  8. ดูสัดส่วนของค่าคะแนนต่างๆ เช่น PBN / WEB 2.0 / Social Backlink / Social Shared / edu & gov backlinks / Profiles & Forums Backlinks
  9. ความถี่ในการอัพเดทเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ของเว็บคู่แข่ง

เมื่อรวบรวมข้อมูลในขั้นต้นข้อ 1-9 ได้ทั้งหมดแล้ว จึงนำมาทำตารางสรุปในรูปแบบ Excel และใช้เพื่อการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเราและคู่แข่ง รวมถึงการประเมินระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อวางกลยุทธ์ในการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ต่อไป

เหตุผลที่ทุกครั้งที่ใช้กลยุทธ์ SnoopSEO นั้นก็ด้วยเหตุผลที่ว่า “หากเรามองว่า Backlink คือปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวในการทำอันดับ ใครบนโลกนี้ก็คงทำมันได้อย่างง่ายดายแม้ไม่มีความเข้าใจ” แต่ความเป็นจริงแล้ว “มันไม่ง่าย” เช่นนั้น

มีปัจจัยและองค์ประกอบของการทำ SEO อยู่มากมาย ที่แม้กระทั่งเว็บ 2 เว็บใช้วิธีการแบบเดียวกันก็ไม่สามารถติดอันดับ ด้วยวิธีเดียวกันได้ ด้วยเหตุนี้เองจากประสบการณ์ รับทำ SEO ของผมจึงมองว่า การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการทำอันดับของแต่ละเว็บนั้นจึงควรต้องแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมที่ควรจะเป็น ด้วยข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วในระดับหนึ่งนั่นเองครับ

บทความโดย: Anurak Piamjad

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]